spot_img

Rüyada Deprem Olduğunu Görmenin anlamı nedir? Bir Anda Deprem Olması ve Sallanmak Nedir?

Rüyada Deprem Olduğunu Görmenin anlamı nedir? Bir Anda Deprem Olması ve Sallanmak Nedir? Rüyada Deprem Görmek Neye İşarettir?  Rüyada Depremi Yaşamak, Depremden Kaçıp Kurtulmak, Deprem Olacağını Hissetmek, Depremde Sallanmak Ve daha fazlası…

Rüyada deprem görmüş olabilirsiniz. Rüyada deprem genellikle, depremi hissetmek, depremde sallanmak, binaların yıkıldığını görmek gibi birçok kesit ile karşılaşmış olabilirsiniz. İşte rüyada deprem ile ilgili tüm rüya yorumları…

 Depremler, insanlar için en korkutucu doğal afetlerden biridir. Rüyada dahi deprem görülmesi oldukça ürkütücü olabilmektedir. Rüyada deprem görülmesi farklı şekillerde olabilir. Depremin rüyada görülme türüne göre yorumu da farklılık gösterir. Sizin için rüyada deprem görmek nedir? Rüyada deprem hissetmek ile alakalı çeşitli yorumları derledik.

 Rüyada Deprem Görmek Nedir?

 Rüyada deprem görmek veya deprem olduğunu hissetmek, rüya sahibinin yakın zamanda yaşamında değişikliklerin olacağına yorumlanır. Rüyada deprem olduğunun görülmesi; bir sıkıntı yaşanacağına işaret eder. Kimi zaman rüyada görülen depremin şiddeti doğrultusunda hastalık ve kıtlık olarak tabir edilir.

 Rüyada Deprem Görmek Ne Anlama Gelir?

 Rüyada deprem olduğunun görülmesi, âlimler arasında çıkacak olan görüş ayrılığına, çıkacak olan fitneye ve bazı olayların yaşanacağına işaret eder.

 Kimi rüya tabircileri depremi hayırlı bir rüyaya olarak yorumlarlar. Rüyada deprem olmasını beklemek veya deprem meydana gelmesi o bölgedeki iş hayatına ve geçimde meydana gelecek olan canlılığa işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin hayatını iyi bir şekilde devam ettireceğine ve iyi atılımlar gerçekleştireceğine, rüya sahibinin para kazanacağına yorumlamışlardır.

 Rüyada Deprem Görmek Neye İşarettir?

 Rüyada deprem görmek pek çok şeye işaret etmektedir. Rüyada deprem görmek rüya sahibinin iş yaşamınızda sıkıntılar yaşayacağına işaret eder. Ayrıca çeşitli devletlerarasında savaş çıkmasına da işaret eder. Rüyada deprem görmek üzüntüye, kedere, zarara, ziyana ve işlerin iflâsına işarettir. Rüyada deprem görmek aynı zamanda korku ve şiddete de işarettir..

 Rüyada Deprem Olduğunu Görmek

 Bu rüyanın tabiri bakımından deprem, zelzele, yer sarsıntısı ve sallanmak aynı manayı taşır. Rüyada dünyanın her yerinde büyük bir deprem olduğunun görülmesi, ülkeler arasında çıkacak olan savaşa yorumlanır.

 Kimi zamanda rüyada deprem anının yaşanması, rüya sahibinin iş hayatında sıkıntılar yaşayacağı manasına gelir.

 Bir bireyin rüyasında deprem görmesi bir şehirden bir başka şehre göç edeceğine dalalet eder.

 İbn-i Sîrîn Hazretlerinin tabirine göre rüyada deprem olduğunu ve evin sallandığını görmek; depremin şiddetine ağlı olarak bölge halkına söz sahibi birisi tarafından sıkıntı ve bela geleceğine işarettir. Kimi zamanda deprem, keder, zarar ve işlerin iflasına delalettir. Rüyada deprem olduğunu görmek korku ve şiddete de işarettir.

 Rüyada Depremi Yaşamak

 Rüyada depremi yaşadığını görmek, rüya sahibinin bir yerden bir başka yere göç edeceğine işaret eder. Rüyada bir dağın sarsıldığını yahut yerinden kopmasının ardından tekrar yerine geldiğinin görülmesi, korku ve şiddete işaret eder. Bunun sebebi depremin büyük afet olmasından kaynaklanır.

 Görülen rüyada yerin sarsılması, iş ve geçimde ortaya çıkacak olan canlılığa ve berekete yorumlanır.

 Bazen de rüyada zelzele görülmesi, feryat etmeye, karmaşık sözlere, can sıkan haberlere ve sırların aşikâr olmasına işaret eder.

 Rüyada bir mahalde deprem olduğunun görülmesi ve orada bir takım insanların yere batması ve bu insanlardan bir kısmının da kurtulduğunun görülmesi, devlet başkanının o bölgeye geleceğine ve oradaki halka zulüm ile muamele edeceğine yorumlanır. Bazen de bu rüya, çok şiddetli bir hastalığa dalalet eder.

 Rüyada bir bağ ve bahçe, içerisinde deprem olduğunu görmek, o bahçede ürünün çok fazla olacağına ve yaz meyvelerinin bolluğuna dalalet eder.

 Rüyada kıtlığın hüküm sürdüğü bir bölgede deprem olduğunu görmek, o bölgenin mahsulünde gerçekleşecek olan büyüme ve berekete işaret eder.

 Rüyada Mayıs ayının gündüz ve gecesinde sarsıntı olduğunu görmek, halk arasında çıkacak olan kavgaya ve devamlı olarak meydana gelecek fitnelere yorumlanır.

 Haziran ayında rüyada görülen deprem, şerli ve kötü insanların mahvoluşuna işarettir. Temmuz ayı içinde deprem olduğunu görmek, şanlı ve ulu bir kinin ölümüne işaret eder. Ağustos ayında rüyada deprem olduğunu görmek, o yere yönelecek olan bir düşmana dalalettir.

 Rüyada Depremden Kaçıp Kurtulmak

 Rüyada depremden kaçıp kurtulmak, rüyayı gören kişinin gerçekleşmesini planladığı her şeyin başarılı olması için tüm çabasını işlere yönelteceğine dalalet eder. Bu çabanın sonunda ise rüya sahibinin bir hayli fazla zorlanıp, yorulacağı anlamını taşır. Rüyada depremden kaçıp kurtulmak rüya sahibinin işleri pahasına çıktığı bu zorlu mücadelece kendini ispatlamak için son derece kararlı ve ısrarcı olacağına yorumlanır. Rüyada depremden kaçıp kurtulduğunu gören rüya sahibinin kalabalık arasında kalacağına işaret eder. Toplumsal bir hadisenin içerisinde kalacağına yorumlanır.

 Rüyada evde depremden kaçıp kurtulmanın manası, rüya sahibinin hayatını etkileyecek düzeyde iyi bir haber alacağına yorumlanır. Rüyada evde depremden kaçıp kurtulmak kişiyi ilk duyduğunda sıkıntılı bir durum yaşatacak, düşüncelere sokacak ve etkisi geçtikçe alışacağı bir habere ve sonrasında da hayatında önemli ölçüde büyük değişiklikler yaratacağına işaret eder.

 Rüyada evde depremden kaçıp kurtulmak iş yaşamında yükselişe geçilen dönemlerde çıkmaz durumlarla karşı karşıya kalınacağına, netice olarak da rüya sahibinin işlerinin yarım kalacağına işaret eder. Genel anlamda rüyada evde depremden kaçıp kurtulmak rüya sahibinin gelecekte yaşamını etkileyecek bir haber alması anlamına gelir. Bunun neticesinde rüya sahibinin olağan dışı gelişmeler yaşayacağı bir sürecin içerisine gireceğine ve bu süreçte zorluklarla karşı karşıya kalacağına yorumlanır.

  Rüyada Deprem Olacağını Hissetmek

 Rüyada deprem olacağını hissetmek, rüyayı gören kişinin hissettiklerinin gerçekleşmemesi için dua edeceğine, rüya sahibinin duygularının kendisini esir almasına, kendisinde olan bir eksikliğe ve rüya sahibinin huzurunun kaçmasına, bunun sonucu olarak da rüyayı gören kişinin heveslerinden vazgeçmesi gerektiği anlamını taşır.

 Yeni zaman rüya yorumcularına göre ise; çaba göstererek beklemiş olduğu maharete, güçlüklere göğüs germek suretiyle elde etmiş olduğu toplu nakde işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin yaşadığı zorlukların sonrasında özlemini duyduğu büyük güce ve karşısına çıkan zorluklarla mücadele vererek kavuştuğu onura işaret eder.

 Rüyada deprem olacağını hissetmek, rüya sahibinin sıkıntıya düşeceği gelişmelerin meydana geleceğinin işaretidir. Ancak ailesinden alacağı destekle birlikte arzu ettiği başarıya kavuşacağına, dilek ve isteklerinin gerçek olmasına, rüya sahibinin büyük kazançlar elde edeceği bir çalışma içinde olacağına dalalet eder.

 Rüyada deprem olacağını hissetmesi iyimi kötümü? Rüya sahibinin gördüğü rüyada deprem olacağını hissetmesi ruhunun iyileşmesi sayesinde bedenini şifa bulacağına işaret eder. Böylece kimseye ihtiyacı olmadan hayatını sürdüreceğine ve mutlu olacağı hayırlı bir haber alacağına yorumlanır. Bunun yanında rüya sahibinin geçim sıkıntısı yaşamayacağına ve her zaman kendisine yetecek miktarda paraya sahip olacağına işaret eder.

 Rüyada deprem olacağını hissetmek ne anlama gelir? Rüya sahibinin sırlarının açığa çıkacağına, göstereceği çaba ve çalışmalar neticesinde elde edeceği malın artacağına ve bu halin rüya sahibine yani kapılar açacağına yorumlanır. Rüya sahibinin umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılacağına işaret eder.

 ,

 Rüyada deprem olacağını hissetmek neye çıkar? Rüya sahibinin helal olan kazancına haram katacağına, gönül ilişkilerinden yana ise bahtının açık olacağına çıkar.

 Rüyada deprem olacağını hissetmek nedir? Rüyada deprem olacağını hissetmek, rüya sahibinin alacağı müjdeli bir haber sayesinde işlerini yoluna koyacağına ve aile içerisinde mutlu olmaya işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin yapacağı küçük yatırımlarla büyük kazançlar elde edeceğine yorumlanır. Bazen de bu rüya kişinin ikinci balayına çıkacağına ve dua etmesine işaret eder.

 Rüyada Depremde Sallanmak

 Rüyada depremde sallanmak, rüya sahibi açısından hayra yorumlanmaz. Bu rüyayı gören kişi hayatında ani değişikliklerle karşı karşıya kalabilir. Rüya sahibinin hayatında bazı şeyleri aniden değişeceğine işaret eder. Bu durum da rüya sahibi açısından önemli bir sıkıntı yaratacaktır.

 Rüya sahibinin iş yaşamında ani düşüşlerin maddi sıkıntıları da beraberinde getirmesine yorumlanır. Rüyasında depremde sallandığını gören kişi, ikili ilişkilerinde ciddi sorunlarla karşılaşacaktır. Bu durum neticesinde rüya sahibinin insanlarla anlaşması zor bir hal alacaktır. Rüya sahibi açısından yaşanacak olan hayal kırıklıkları ve tartışmalar zor günlerin yaşan sebebiyet verecektir.

 Rüyada Binaların Sallandığını Görmek

 Rüyada binaların sallandığını görmek, rüya sahibinin kötü insanlar göreceğine yorumlanır. Ayrıca rüya sahibinin imanının ve maneviyatının zayıflamasına ve bunun neticesinde zor bir hayat yaşamasına delalet eder.

 Rüyada binaların sallanmasını engelleyememek ise halkın günah işlemesine ve günahların artmasına, kıyamet alametlerinin olmasına ve çok zorlu günlerin yaşanmasına ve ahiret hayatı için hazır olmamaya işaret eder.

 Bazı yorumculara Rüyada binaların sallanması; rüya sahibinin hatalarının ardından hak etmiş olduğu paraya, çabalarının neticesinde arzu ettiği hayra, başarısızlığın ardında eriştiği şöhrete, güçlüklerin sonrasında hayal ettiği mala, kaybettikten sonra da hayal edilen kazanca işaret eder.

 Rüyada binaların sallanması iyimi kötümü? Rüyada binaların sallandığını görmek, rüya sahibinin işle ve güçle arası iyi olmayan birini yola getireceğine yorumlanır. Böylece aile ilişkilerinin çok daha iyi bir duruma geleceği anlamını taşır.

 Rüya sahibinin bilgi konusunda herhangi bir eksiğinin kalmayacağına, sözünün geçtiği bir evlilik yapacağına işaret eder. Bununla birlikte rüya sahibinin dost veya akrabalarından biri ile çok hayırlı bir işe girişeceğine ve bu doğrultuda başarılarının devamlı olarak artacağına işaret eder.

 Rüyada binaların sallanması ayrıca rüya sahibinin hak yolundan ayrılmadan ve kul hakkı yemeden yaşamını sürdüreceğine dalalet eder. Bundan dolayı da rüya sahibinin arzularına kavuşarak mutlu olacağına yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi geçmişte yapmış olduğu hatalar sebebiyle pişmanlık yaşayacak, iş dünyasında çok faydalı ve kazanç getiren fırsatlara kavuşacaktır. Bunun neticesi olarak rüya sahibinin hak etmiş olduğu konuma ulaşacağına ve son derece güzel işlerde başarı elde edeceğine dalalet eder.

 Rüyada binaların sallandığını görmenin anlamı nedir? Rüyada binaların sallandığını görmek hayatta zorluklar yaşayacağına ve akraba yahut dostlarından birinin rüya sahibinin sorunun çözümü için yardım edeceğine yorumlanır. Ayrıca rüya sahibinin eşi tarafından çok sevileceği anlamını taşır.

 Rüya sahibinin adaptasyon sorunu yaşadığı durumlarda bunun için dost veya arkadaşlarından yardım göreceğine, uzun süredir hayal ettiği ve hiç bir zaman gerçekleştiremeyeceği düşüncesine kapıldığı şeylerin gerçekleşeceğine yorumlanır.

 Rüyada Zelzele Olduğunu Duymak

 Rüyada zelzele olduğunu duymak, rüya sahibinin bir arkadaşından hiç ummadığı bir davranış göreceğine yorumlanır. Bu kişi, rüya sahibinin çok güvendiği bir arkadaşı olabilir. Belki de bu kişi rüya sahibinin arkadaşları arasında en çok güven duyduğu kişi olabilir. Fakat söz konusu kişi, bu rüyayı gören kişinin tüm güvenini boşa çıkaracak ve rüya sahibini büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır.

 Rüyada zelzele olduğunu duymak rüya sahibinin güven duyduğu arkadaşının yakın bir zaman içinde yeni bir gönül ilişkisine başlayacağına yorumlanır. Bundan dolayı da rüya sahibi, arkadaşının böyle bir ilişkiye başlamasına çok fazla sevinecektir. Fakat zaman içerisinde rüya sahibinin güven duyduğu arkadaşının sevgilisi kendisini bu rüyayı gören kişiyle kıyaslamaya başlayacağına yorumlanır.

 Rüyada bir yerde zelzele olduğunu duymak iyimi kötümü? Rüya sahibinin, hasımlarının planlarını boşa çıkaracağına ve belaları başından def edeceğine ve bununla birlikte kişinin hayatında güzel gelişmelerin olacağına yorumlanır.

 Rüyada bir yerde zelzele olması ve bun nedenle yardıma gitmek ise rüya sahibinin merhamet sahibi ve yüce gönüllü bir insan olduğuna yorumlanır. Bunun beraberinde rüya sahibinin dualarının kabul olmasına yorumlanır.

 Bir kısım rüya yorumcularına göre ise; rüyada zelzele olduğunu duymak, rüya sahibinin uzun süren çabalarının ardından umduğu rahatlığa kavuşmasına işaret eder. Böylece çekmiş olduğu sıkıntıların meyvesini alarak hak etmiş olduğu başarıya, güçlük çekerek özlem duyduğu müjdeye, uzun süren bir bekleyişin ardından kazandığı onura, umduğunu kaybettikten sonra beklediği haysiyete sahip kavuşmak manasına gelir.

 Rüyada bir yerde zelzele olduğunu duymak neye çıkar? Rüyada bir yerde zelzele olduğunu duymak, rüya sahibinin kendisini çok çaresiz hissedeceğine delalet eder. Bununla birlikte büyük bir zorluğa neden olacak bir işte ilerlemek anlamını taşır.

 Rüyada bir yerde zelzele olduğunu duymak neye işaret eder? Rüya sahibinin tüm aile fertlerinin alakadar edecek sorunların yaşanacağına, rüya sahibinin kardeşinden güzel ve hayırlı bir haber alacağına işaret eder. Bununla birlikte rüya sahibinin metafizik ile dinin inançlarla alakalı araştırmalar yaptığına ve devamlı olarak maneviyatının gelişmesine katkı sağlayacak kitaplar okuduğuna yorumlanır.

 Rüya sahibinin sevilen zatlarla arasının bozulacağına ve ihtiyaç duyduğunda gerekli olan yardıma kolaylıkla ulaşmasına yorumlanır. Rüya sahibinin aile ve iş yaşamında çok mutlu olacağına ve başarılarının artacağına delalet eder. Rüya sahibinin yakın bir arkadaşının vereceği destekle birlikte tüm sorunların üstesinden geleceğine ve rüya sahibinin zenginliğe kavuşacağına işaret eder. Bunun beraberinde rüya sahibinin çevresinden takdir göreceği işler başaracağına işaret eder.

 Rüyada Binaların Yıkıldığını Görmek

 Rüyada binaların yıkıldığını görmek, rüya sahibinin büyük bir afetle karşılaşacağı manasına gelir. Rüya sahibinin yaşamı mevcut olanın çok dışında çok farklı bir yöne doğru gitmesine ve bununla birlikte kişinin çaresizlik içinde kalacağına işaret eder.

 İslami yoruma göre rüyada binaların yıkıldığını görmek, rüya sahibinin boğazına kadar günah içine batmış olduğuna delalet eder. Bu kişi çok fazla sayıda insana kötülükte bulunmuştur. Bundan dolayı rüya sahibinin yapmış olduğu kötü işlerin cezasını çekeceğine, bu kişinin başına çeşitli belalar geleceğine ve çok zor durumların üstesinden gelmek zorunda kalacağına yorumlanır.

 Binanın yıkıldığını görmek rüya sahibinin bir kaza atlatacağına ve ölümcül tehlikelerle karşı karşıya kalacağına işaret eder.

 Rüyada yıkılan binanın altında kalmak, rüya sahibinin telafisi olmayan bir kötülükle karşı karşıya kalacağına, rüya sahibinin tüm yaşamının değişime uğrayacağına, güçten düşmüş ve fakir bir kimse olacağına, iş yerini kapatarak iflas edeceğine yorumlanır. Bu doğrultuda kişi tüm mallarını kaybedecektir.

 Rüya sahibi yıkılan binanın altında kalıp sonra kurtulduğunu görürse, karşılaşacağı olayların etkisinden kurtularak yeniden ayağa kalkacağı anlamına gelir. Bununla birlikte rüya sahibinin borçlarını ödeyerek işinin başına geçeceğine işaret eder. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin münzevi yaşamı sürdüreceğine, ruhsal olarak içine kapanık olan kişilerle görüşmek istemeyeceği bir hale geleceğine yorumlanır.

 Rüyada binanın yıkıldığını görmenin psikolojik tabiri, rüya sahibinin gerçek yaşamında başına kaza gelmesinden, zelzele ve hayati tehlike arz eden kazalardan korkan kişilerin tedirgin halini simgelemektedir.

 Rüyasında binanın yıkıldığını gören kişiler genel olarak kendisini güvende ve emniyette hissetmezler. Bu kişiler kolay kolay birilerine güven duyamazlar. Bu kişiler çevresindeki herkese şüpheyle yaklaşan ve daime sorgulayan bir karaktere sahiptir. Rüyasında binanın yıkıldığının görülmesi aynı zamanda zelzele tehlikesi atlatmış durumda olan bireylerin bilinçaltından kaynaklı olabilmektedir.


Bir diğer rüya yorumuna göre;
Rüyada deprem görmek, para ve mal kaybına, sıkıntı ve iflasa işarettir. Rüyada deprem görmek, üzüntü, keder, zarar ve işlerin iflâsı ile tabir olunur. Yine rüyada deprem görmek, korku ve şiddete de işârettir. Rüyada deprem olduğunu ve kimi insanla­rın sağ kaldığını, kimilerinin de öldüğünü görmek, oraya devlet adamlarının gelmesine ya da salgın hastalığa işârettir. Rüyada yer sarsıntısı görmek, hamile kadı­nın çocuğunu düşürmesine, bir yerden bir yere göç etmeye, o bölgeye isabet edecek olan belâ ve musibete işârettir. Yerin sarsılarak batması, dinin emirlerini yerine getirmemeye, çölleşmeye yahut şaşıla­cak gelişmelere işâret eder. Bir dağın sarsılarak yerinden oynaması ve tekrar yerine oturması, devlet başkanına ve halkı­na isabet edecek olan şiddet ve korkuya işârettir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_imgspot_img
spot_img

Son Paylaşılanlar

Dikkatinizi Çekebilir