http://hbryazilimi.com/

İmparator Kartı Anlamı

İmparator Kartı Anlamı nedir?
İmparator Kartı Anlamı nedir? Özellikleri nelerdir? Ters İmparator kartı veya Düz İmparator kartı özelliklerini sizlerle paylaşıyoruz. Falınız fallanması dileğiyle.. Diğer Ücretsiz Tarot Fallarına bakmayı unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin…
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İmparator Kartı Anlamı nedir? Ters veya düz İmparator kartı hakkında merak ettiğiniz her şey.

İmparator Kartı Anlamı nedir? Özellikleri nelerdir? Ters İmparator kartı veya Düz İmparator kartı özelliklerini sizlerle paylaşıyoruz. Falınız fallanması dileğiyle.. Diğer Ücretsiz Tarot Fallarına bakmayı unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin…

İmparator

Patron sensin

Sayısal Değeri:  4

Elementi:  Ateş, toprak

Astrolojik değeri: Mars, koç burcu

Temaları:

Düz İmparator Kartı Anlamı :

 • Otorite
 • Güç ve mevki
 • Yön belirleme
 • Kaosun giderilmesi
 • Yeni düzene giriş
 • Kontrolün sağlanması
 • Önemli bir karar alma
 • Liderlik pozisyonuna oturmak
 • Bir yapının iskeletinin oluşturulması
 • Gidişatın bir otorite engeline takılması
 • Devletten ya da yüksek mevkideki zattan gelecek haber

Ters İmparator Kartı Anlamı :

 • Düzen bozukluğu
 • Elindeki gücü kaybetmek
 • Yönsüzlük ve belirsizlik
 • Kaosun devam etmesi
 • İşsizlik ya da iş kaybı
 • Yapının kurulamaması
 • Disiplin eksikliği ve plansızlık
 • Evet cevabı beklerken reddedilmek
 • Boz yapın eksin parçasının bulunamaması
 • Devletten ya da yüksek zattan beklenen haber ya da yardımın varmaması

Getirdiği Mesajlar:

DÜZ İmparator Kartı Anlamı :​

 • Güç sende artık
 • Kontrol eline geçti
 • Artık patron sensin
 • Nihayet zirveye ulaştın!
 • Biraz disiplinden zarar gelmez
 • Radikal değişimler yapma zamanı
 • Tek bir hamleyle istediğini alabilirsin
 • Boz yapın son eksik parçası da bulundu
 • Kaosu gidermek için elindeki gücü kullan
 • Farklı fikirlere açık ol ama son kararı kendin ver
 • Rakiplere kimin daha iyi olduğunu sonunda kanıtladın

TERS İmparator Kartı Anlamı :

 • ​Gücünü kaybediyorsun
 • Kaos hala devam ediyor
 • Rakiplerini asla küçümseme
 • Boynuz kulağı geçmeye başladı
 • Kendini bu kadar çaresiz görme
 • Hayatının kontrolünü artık eline al
 • Tekrar baştan başlamak için geç değil
 • Kaybolan istikrarı tekrar sağlamak için kolları sıva
 • Herkes ara sıra yenilir, yenilgiyi kabul et ve toparlan
 • Başkalarını suçlamak yerine sorumluluğu üzerine al

İmparator Kişilik Analizi ve Diğer Özellikleri:

Düz:

​Otoriter, kuralcı, güçlü, lider, girişken, asker, iş adamı, siyasetçi, kariyer sahibi, erkeksi, ünlü zat, patron, zirvede oturan zat, müdür, baba, kontrolü elinde tutan, koruyucu, hükümdar, en tepedeki zat, hakim, savcı, avukat, yargıç, ayrıca hukuk adamı, tercüman profesyonel, mevki sahibi, statü sahibi, okumuş, eğitimli, zafere ulaşmış, kendinden emin, savaşmayı bilen, özgüveni yüksek, son sözü söyleyen kişi, kimseden emir almayan, hayatının kontrolü kendi elinde,  akıllı, sözü dinlenen.

Ters:

Bencil, kıskanç, yetersiz, güçsüz, utangaç, utanmış, yenilmiş, rezil olmuş, ayrıca motivasyonu eksik, kendine güvenemeyen, krizde, gücü elinden alınmış, mevkisini kaybetmiş, özgürlüğü kısıtlı, rakibe bir şey kaptırmış, sorumluluk alamayan, hala babasından izin alan, okuldan mezun olamamış, başkasına muhtaç, kendi ayakları üzerinde duramayan, mevki sahibi olamamış, kendi gibi olamayan, birine özenen, emir altında, hala babasının evinde oturan.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

İmparator Kartı Anlamı :

İmparator kartında açık havada beyaz sakallı bir İmparator elinde bir asa tutarak tahtında oturmaktadır. Bu kartta ateş-toprak elementinin birleşmiş enerjisi bulunur. İmparatorun arkasında toprak elementini simgeleyen çorak dağlar bulunmaktadır. İmparatorun tahtı Koç burcunu simgeleyen koç kafalarıyla desenlidir. Dağların ve kartın renk tonundaki kırmızı-turuncu renk ise bu kartın sahip olduğu ateş elementinin girişken enerjisinin yansımasıdır.

İmparator kartı İmparatoriçe kartının tamamlayıcısı ve güçlendiricisidir. 1,2 ve 3 sayılı kartların temsil ettiği ateş, su ve hava elementlerine son ve en somut olan element toprak elementinin eklendiği nokta ve büyük bir tamamlanış kartıdır. Bu kartta 4 element birleşmiş ve bir bütünün en önemli parçası artık bulunmuştur. İmparator tıpkı bir boz yapın aranan son eksik parçasını bularak boz yapı tamamlamaya benzer. Bu yüzden İmparator bir yapının ya da düzenin kuruluşu, kaosun engellenmesi ve son rötuşların yapılarak ürünün tamamlanmasına işarettir.

İmparator güç ve otoritenin artık ele geçirildiği anın simgesidir. Bazen çok başlılığın ortadan kalkması ve yönetimin tek noktaya geçmesi ilgilidir. İmparatoriçedeki kadınsı enerji bu kartla yerini erkeksi enerjiye bırakır. Bu yüzden bu kart bazen erkek egemen bir sisteme geçiş; baba ya da yüksek mevki sahibi bir zattan gelecek emir ya da habere işaret edebilir. Onun beyaz sakalları tecrübesi ve aklının simgesidir. Arkasındaki çorak dağlar ise toprak elementinin ve somut başarıların simgesidir. Bu dağların zirveleri ise İmparatorun kararlılığı ve amacına odaklı oluşunun göstergesidir. Tahtındaki koç kafaları desenleri ise İmparatorun Koç Burcuyla olan bağının ve erkeksiliğinin simgesidir.

Kahramanımız Deli yolculuğunda ilk kez kural ve otoritelerin koyucusu İmparatorla karşılaşır. İlk kez hareketlerinin sınırlandırıldığı bir sürece bu kartla girer. İmparator kaos engelleyici ve kural koyucu yüksek bir otorite ya da üst aklın simgesidir. Kimi zaman düzen sağlayıcı ve sınırların çizilmesini sağlayan eril güç hatta bazen devlettir. Kimi zaman babamızdan, kimi zaman patronumuzdan gelen bir emrin de simgesi olabilir. Bu kart belirdiğinde kendimizi bir yapı ya da düzenin kontrolü altında hissedebilir. Ya da yüksek bir otoriteden emir almamız büyük olasılıktır. İmparator neyi ne zaman ve nasıl yapmamız gerektiği konusunda sınırlarımızın çizer. Ayrıca bizden yüksek ve emir aldığımız bir otoritenin temsilcisidir.

İmparator aynı zamanda bir durumun artık kontrol altına alındığı; kaos ve karışıklığın artık sona ereceği ve yön belirleneceği bir döneme girişin temsilcisidir. Bu kart gücün ve kontrolün bizimle ya da bizim yanımızda olduğunu da söyler. Tüm bu otorite sadece çok başlılığı ortadan kaldırmak ve gidilecek yönün belirlenmesi açısından çok gereklidir ve bu dönemde artık güç kazanımı cereyan edecektir. Bu kartı gören kişi bu kaosun engellenmesiyle beraber hayatın gidişatında hızlanma ve gözle görülür bir ilerlemeyi hissedecektir. İmparator problemlerin çözüldüğü ve artık gücün elimize geçtiği hatta istediğimiz mevkiye oturduğumuz bir döneme de işaret edebilir.

İmparator düzeni ve devamlılığı sağlayıcı koruyucu güçtür. Ayrıca yapısal düzen ve istikrarın temsilcisidir. Yönetici gezegeni Mars olduğu için savaşçı ve elindeki gücü kullanmaya meyillidir. Her zaman uzlaşma yolunu seçmez, bazen zorla alabilir. Bazen bir patron, müdür ya da babadan gelecek haber veya emirdir. Bu kart belirdiğinde sahip olduğumuz düzen sağlamlaşır. Ve oturduğumuz koltuğa daha sağlam bir şekilde oturmaya başlarız. Rakip ve düşmanların ayağımızı kaydırma olasılığı İmparator kartı belirdiğinde oldukça azdır. Çünkü İmparator güç ve kontrolün artık tam anlamıyla ele geçtiği ve çift başlılığın ortadan kalktığı kararları verirken bir üst akla ihtiyacımızın olmadığı bir döneme girişin de simgesidir. İmparator bize en üst koltuğu ve rütbeyi sunan ilahi güçtür. İmparatorun verdiği kararlar sadece kendi hayatını değil çevresindekilerin ve alt seviyedeki herkesin hayatını etkileyicidir. İmparator emir almaz, sadece emir veren bir bireydir. Nadiren de olsa bu kart her zaman erkeksi otoriteye işaret etmez, bazen güçlü ve mevki sahibi bir kadının hayatımıza etkisine de işaret edebilir.

İmparator Kartının Temsil Ettiği Kişi:

İmparator kartı ateş, toprak, hava, su elementlerinin birleştiği 4 sayısıyla temsil edilmektedir. Bu yüzden ki bu kartın temsil ettiği kişi bu dört elementin özellikleri kendisinde barındırmaktadır. Ateşin girişkenliği, suyun duygusallığı, havanın havailiği ve toprağın maddeselliği bu kartta karşımıza çıkar. İmparator bu dört tabiatın her birinden bir şeyler almıştır. Başarıya ulaşmak için ihtiyaç duyduğu tüm donanım ve kaynaklara sahip bir bireydir.

İhtiyacı olan tüm kaynaklara sahip olan İmparator elindeki gücün farkında olan özgüveni yüksek bir bireydir. Emir verme yetkisi vardır ve bu kişi bir organizasyonda en tepede oturur. Bazen bir müdür, bazen patron, bazen asker, bazen bir hukuk adamı ; bazen de evde söz sahibi bir babadır. Verdiği emirler emri alanlar tarafından uygulanır. Koyduğu kurallar ve verdiği emirler sadece kendisini değil sahip olduğu yapının tümünü etkiler bu yüzden fevri davranmaktan ve sinirle karar vermekten kaçınmalıdır.

İmparator yıkıcı değil yapıcıdır. Onun asıl amacı kaosu engellemek, düzeni korumak ve devamlılığı sağlamaktır. Ceza vermekten çekinmez. Düzene kötü etkisi olan kişileri sahip olduğu düzenin dışına kolayca çıkarabilir. Eğer bir patron ya da müdürü temsil ediyorsa kendisine fayda sağlamayan elemanların gözünün yaşına bakmayacak bir kişiliktir. Onun için esas kurulmuş olan düzenin hep daha iyiye gitmesidir. İmparator yapısal reformları da sever. Değişmesi gereken her ne ise değiştirilmesi emrini verir ve bozulmuş düzeni tekrar sağlar.

İmparator bazen otoriterliği ve kuralcı tavırlarıyla hayatımızı zehreden ve hareket alanımızı sınırlandıran bir kişiye işaret eder. Özgürlüğün sonsuz olmadığını ve attığımız adımların belli kurallar çerçevesinde atılması gerektiğini bize hatırlatır. İmparator bu işi öyle değil böyle yapacaksın diyen kişinin ta kendisidir. O bazen hayatımızın hükümdarı ya da izin almamız gereken bir kişidir. Bu yüzden bu kartı gören kişi bazen hayatının kontrolünün tam anlamıyla hala elinde olmadığını ve başka bireylerin izin ve onayları alınmadan büyük değişimlerin yaşanmayacağını da bize hatırlatır.

Ters İmparator bencil ve hayatı kötürüm eden bir kişinin simgesidir. Bu kişinin elinde bir güç vardır fakat bu gücü ve enerjiyi doğru alana aktarmamaktadır. Düz belirdiğinde kaosu engellemeye çalışan İmparator ters belirdiğinde tam tersi kaos çıkaran bir birey oluvermiştir. Ters İmparator kötü bir yönetici ya da patrondur. Yapısal düzene dair yaptığı her değişim kötü sonuçlar verir ve dolayısıyla beraberinde gelişim getirmemektedir. Ters İmparator bazen kendini Kaf dağında gören ya da gücünü kaybetmiş olduğu için kaybedecek hiçbir şeyi olmamasından dolayı sağa sola saldıran bir bireydir. Bu kişi başarı beklerken yakın zamanda bir başarısızlık yaşamış. Sahip olduğu bir şeyleri ; rakip ya da düşmanlarına kaptırmış olmanın üzüntüsünü hala üzerinden atamamış bir bireydir.​

İmparator Kartı Ters Anlamı:

Düz belirdiğinde düzen, istikrar belirtisi olan bu kart ters belirdiğinde kaos ayrıca karmaşanın simgesidir. Bazen yapısal sorunlar, sistemdeki bozukluklar ya da disiplinsiz yaşam tarzının kaderde kötüye gidişe yol açtığı konusunda uyarıdır. Bu kartı ters gören kişi ya kendi hayatında şoför koltuğunda oturmak yerinde arka koltukta oturuyor ve hayatına başka insanların yön vermesine izin veriyordur ya da yapısal reformlara aşırı derecede ihtiyacı vardır. Kaderde ilerleme sadece bu durum farkına varıldığında cereyan edecektir.

Ters İmparator bazen taht, mevki ya da güç kaybına da işaret edebilir. Sahip olunan güç ya da otorite başkasına kaptırılabilir ve bu kart ters iken düşman ya da rakip tarafından alt edilme olasılığı oldukça yüksektir. Bazen ters belirdiğinde İmparator gücün yanlış ya da haksız kullanımının da bize zarar getireceğine karşı uyarıdır. Kötü patron ya da devletten gelecek kötü haber ve bir kapının suratımıza bir daha asla açılmayacak şekilde kapanması da ters İmparatorun olası anlamlarındandır. Böyle bir durum varsa asla geriye bakmamak ve farklı bir yönde ilerlemek yapılması gereken en doğru şeydir.

Birçok açılımda İmparator kartını çok kez ters gören kimse sorunu dışarda değil kendinde ve iç dünyasında, hayata dair verdiği kararlarda aramalıdır. İmparator düz iken güç ve otoritedir fakat ters belirdiğinde güçsüzlük ve özgüven eksikliğidir. Bu kart ters belirdiğinde yaşanan kötü bir durum sadece kişinin hayata dair uzun vadeli planlar yapmayı ve kendini disiplin etmeyi bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Dünyayı değiştirmek ya da sürekli sistemi şikayet ederek ilerlemeye çalışmak asla sonuç vermeyecektir, değiştirilmesi gereken kişinin kendisi ya da duruma bakış açısıdır. Engeller, kurallar ya da sınırlandırılmalar hareketi engelliyor ise mekan değişikliği ya da başka bir işe girmek bazen çözüm olacaktır.

İmparator Aşk Anlamı:

Aşk hanesinde beliren İmparator kartı ilişkiye dair güzel haberleri beraberinde getirir. Ayrıca Kafamızdaki soru işaretlerinin kalkması ve ilişkinin geleceğine dair belirgin kararların alınması bu kart belirdiğinde olasıdır. Bu kartı gören sevgililer ilişkiden beklentilerini daha net bir şekilde ortaya koyarlar. İmparator aşk hayatımızda artık kendimize bir yol çizdiğimiz ve kararlılığımızı ortaya koyduğumuzu gösteren bir karttır. İmparator ayrıca fikir ayrılıklarının ortadan kalkması ve ortak çözümün bulunmasının işaretidir. Bir erkekten gelecek yardım ya da haber sonrası ilişkinin gidişatında olumlu gelişmeler yaşanma olasılığı da bu kart belirdiğinde mutlaka vardır. Bazen İmparator yaşça büyük ya da rütbe sahibi bir erkeğin ilişkiye olumlu etkisi ya da desteği olacağına da işaret edebilir.

Aşk hanesinde ters beliren İmparator ilişkide belirsizlik, fikir ayrılıkları ya da dışardan gelecek bir etkinin ilişkiye zarar vermesine işaret edebilir. Bazen ilişkinin bir engele takılması ile alakalıdır. Aşk hanesindeki ters İmparator genel anlamıyla ilişkide yön kaybı ya da kaosa işarettir. Partnerlerden her birinin de kendi dediğinin olmamasını istemesi ya da farklı yönlerde ilerlemek istiyor olmaları olasılığı bu kart ters belirdiğinde vardır. Ters İmparator ayrıca uzlaşmanın gittikçe zorlaşmasına da işaret edebilir. Her iki tarafın da kendinden biraz ödün vermesi ve orta yolun bulunması gerekmektedir.

İmparator Kariyer Anlamı:

İmparator kariyer hanesinde belirdiğinde iş hayatında artık gücün elimize geçtiği liderlik pozisyonuna geçtiğimiz ve ilerlemenin hızlanacağı bir döneme girişe işaret eder. Bu kart çok başlılığın ortadan kalkarak ilerlemenin hızlanacağı ve daha istikrarlı bir döneme geçişle alakalıdır. Bazıları için İmparator kariyerde istenilen yere gelmeye bazıları içinse yüksek rütbede oturan bir zattan gelecek bir haber ya da emre işarettir. İmparator kariyer hanesinde belirmişse iş hayatımızda sorunların sona erip güç kazandığımız bir döneme girme olasılığı yüksektir. Bu kart kariyerde kaosun ve belirsizliklerin ortadan kalktığı ve düşman ve rakiplerin alt edilerek yerimizin sağlamlaştığı zamanlarda da belirir. Yepyeni bir düzene giriş ve yeni kuralların iş hayatında uygulanmaya başlaması olasılığı da İmparator belirdiğinde oldukça yüksektir.

Kariyer hanesinde ters beliren İmparator iş hayatında bir yön yitimi, kararsızlık ya da güç kaybından dolayı gidişatın geçici bir süreliğine durmasına işarettir. İlerleme sadece bu durum ortadan kalktığında cereyan edecektir. Boz yapın eksik bir parçası vardır ve o parça bulunmadan projeyi tamamlamak imkansızdır. Ters İmparator ayrıca düzen bozukluğu ya da çok başlılıktan dolayı yapısal değişimlere ihtiyaç duyulduğunun da altını çizer. Sorunun çözümünü dışarda değil içeride aramak gerekmektedir.

İmparator Para Anlamı:

İmparator para hanesinde belirdiğinde maddi konularda kendimize yeni bir yön çizdiğimiz bir sürece girişe işarettir. Bazıları için bu yeni projelere başlamak bazıları içinse parasal konularda uzun vadeli planlar yapmaya yöneliktir. Bu kart maddi konularda kendimize daha dürüst olduğumuz ve daha gerçekçi hedefler belirlediğimizde karşımıza çıkar. Artık güç bizimledir ve maddi sorunların aşılması ya da parasal konularda daha iyiye gidişin cereyan etmesi için süreç başlatılmıştır.

Para hanesinde ters beliren İmparator ise maddi anlamda kötüye gidiş ya da yönsüzlüğe işarettir. Parasal konularda biraz daha disiplin ve düzen hatta gerekiyorsa yapısal reformlara ihtiyacımız olabilir. Maddi durumumuzu etkileyecek önemli kararlar almamız ve kötüye giden durumu düzeltmemiz ters İmparatorun tavsiyesidir. İçinde bulunan durum hiç içinden çıkılmayacak gibi görülse de kişinin kendi kararlılığı ve vereceği doğru kararlar ve atacağı doğru adımlar sayesinde çözüm yolu bulmak mümkündür.

0
joy
Joy
0
cong_
Cong.
0
loved
Loved
0
surprised
Surprised
0
unliked
Unliked
0
mad
Mad
İmparator Kartı Anlamı
Giriş Yap

İnce Zeka ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

HABER YAZILIMI | HABER | SON DAKİKA HABER | Burç Yorumları | Teknoloji Haberleri | Gündem Haberleri | Muğla Haberleri | Köyceğiz Haber | Fethiye Haber | Muğla Gazetesi
Follow Us