Aziz Kartı Anlamı

Aziz Kartı (Baş rahibe) Anlamı nedir?
Aziz Kartı Anlamı nedir? Özellikleri nelerdir? Ters Aziz kartı veya Düz Aziz kartı özelliklerini sizlerle paylaşıyoruz. Falınız fallanması dileğiyle.. Diğer Ücretsiz Tarot Fallarına bakmayı unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin…
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Aziz Kartı Anlamı nedir? Ters veya düz Aziz kartı hakkında merak ettiğiniz her şey.

Aziz Kartı Anlamı nedir? Özellikleri nelerdir? Ters Aziz kartı veya Düz Aziz kartı özelliklerini sizlerle paylaşıyoruz. Falınız fallanması dileğiyle.. Diğer Ücretsiz Tarot Fallarına bakmayı unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin…

Aziz (Baş Rahip)

Değişime direnme

Sayısal Değeri:  5

Elementi:  Toprak

Astrolojik değeri: Boğa Burcu

Temaları:

Düz Aziz Kartı Anlamı :

 • Dindarlık
 • Vicdan
 • Örf ve adetler
 • Eskiye bağlılık
 • Dini toplantılar
 • Eskinin yeniye engel olması
 • Tüm çıkış yollarının kapanması
 • Değişim ya da yeniliğe ayak uydurma zorluğu
 • Yeniliğin hayata girişine izin vermeyen bir zihniyet
 • Önemli bir zattan gelecek tavsiye ya da motivasyon
 • Yüksek rütbede oturan bir zattan bir izin ya da onayın alınamaması

Ters Aziz Kartı Anlamı :

 • Modaya uymak
 • Gericiliği reddetmek
 • Güncelleme yapmak
 • Özgürlüğe kavuşmak
 • Değişimi kabullenmek
 • Kendi tarzını yaratmak
 • Yenilikleri benimsemek
 • Yeni reformlar yapmak
 • Hareket alanının genişlemesi
 • Dikiz aynasına bakmaktan vazgeçmek

Getirdiği Mesajlar:

DÜZ Aziz Kartı Anlamı :​

 • Tarih tekerrürden ibarettir
 • Birileri yenilik yapmak istiyor
 • Birinin rızası olmadan bu iş olmayacak
 • Bu sıralar dini bir toplantıya katılmak olası
 • Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir
 • Sürekli dikiz aynasına bakan önünü göremez
 • Yüksek rütbede oturan bir zattan haber gelebilir
 • Değişim kaçınılmazsa ayak uydurmak bazen faydalıdır
 • Eskiye çok bağlı olan yeninin hayata girişine izin vermez
 • Eski kafalı biri yüzünden çıkış yolları kapanmış görünüyor
 • Geçmişte yapılmış bir hamlenin sonuçları bugünlerde alınacak

TERS Aziz Kartı Anlamı :

 • Değişimi kabul et
 • Kendi tarzını yarat
 • Yeni reformlar yolda
 • Modaya uymaya devam et
 • Eski kafalı insanları dinleme
 • Bazen geçmişe set çekmek gerekir
 • Güncelleme yapmak her zaman iyidir
 • Patron ya da müdürün değişmesi olasılığı var
 • Şu andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
 • Bu sıralar baba ya da patronla fikir uyuşmazlığı yaşanabilir
Azize Baş rahip
Azize
Baş rahip

Aziz Kişilik Analizi ve Diğer Özellikleri:

Düz:

​Dindar, vicdan sahibi, inançlı, muhafazakar, eski kafalı, modayı umursamayan. tarzı olmayan, kendini güncellemeyen, sabit, değişmez, akıl hocası, danışman, öğretmen, dinci, vaaz veren, motive edici, moral veren, otorite sahibi, değişime karşı, rütbeli, öğretici, aydınlatıcı, örf ve adetlere bağlı, yeniliklere kapalı, izni alınması gereken bir otorite, sözü dinlenen zat, lider, zor adam, hoca, sabit fikirli, eskiye bağlı, dini toplantılara organizatörlük yapan, tavsiye verici, reformlara karşı, çevresindekilerin hayatını zorlaştıran, geçmişine aşırı bağlı.

Ters:

​İsyankar, yenilikçi, ateist, baş kaldıran, reformcu, değişimlere açık, özgürlükçü, topluma aykırı kişilik, tarzı olan, modaya uyan, kendini güncelleyen, geçmişe set çekmiş, geçmişi reddeden, kendi kurallarını koyan, eskisinden bağımsız yeni sistemi kurmak isteyen, babasıyla kafası uyuşmayan evlat, dini kuralları umursamayan, her şeyin son modelini isteyen, kendi tarzını yaratmak isteyen, baba sözü dinlemeyen, gericiliği reddeden, örf ve adetleri umursamayan.

Ücretsiz fal baktırmak ister misiniz?

Tarot falı bak

Aziz Kartı Anlamı:

Aziz bir kilise ortamında 2 kişinin önünde ve yükseğinde oturmaktadır. Azize kartının aksine Aziz’in arasında oturduğu sütunların her ikisi de beyazdır. Aziz’in tam ayaklarının dibinde ve ortasında çapraz anahtarlar bulunmaktadır. Sol elinde 3 çizgili bir asa bulunurken sağ elini yukarı işaret ederek kaldırmaktadır.

Kahramanımız yolculuğunda ilk kez dindar kurallarla karşılaşacağı mekana yani; Aziz kartına uğrayarak doğru ve yanlışın, etik kuralların öğreticisi ve tavsiye verici bir zat ile tanışmaktadır. Bu kart dinin, hayat ile ilgili tavsiyelerin ve toplumsal değerlerin öğretildiği yerdir. Aziz bu kuralların öğreticisi, dile getiricisi ve konuşmacı bir kimsedir. Aziz tıpkı Büyücü gibi bilinçaltı ve manevi alemden aldığı enerjiyi vücudundan geçirerek yansıtır. Fakat Büyücü manevi alemden aldığı enerjiyi fiziksel aleme aktarırken. Aziz yine bu enerjiyi topluma ve insanlara yansıdır. Çünkü o öğretici, tavsiye verici ve aydınlatıcıdır. Bu yüzden bu kartın bir eğitime ya da dinle ilgili aktivitelere işaret etme olasılığı da vardır.

Aziz eskiye dönük ve geleneklere bağlı bir karttır. Yenilikçi ve icatçı olmaktan ziyade eski ve geçmişten bugüne gelen denenmiş metotların ve babadan öğrenilenlerin savunucusudur. Geçmişe ve geçmişten gelen her şeye saygısı vardır. Aynı zamanda bu kartın dini inanç sistemiyle ve dinle ilgili toplantı ve çalışmalarla da alakası vardır. Bu kaktı gören kişinin dini bir aktiviteye katılması olasılığı vardır. Aziz bazen bir danışman ya da bilirkişi tavsiyesi ya da bizi motive eden bir bireyden gelecek nasihattir.

Aziz aynı zamanda eskiye derinden saplanıp kaldığımız. Bazen bu yüzden yeniliklerin hayatımıza girişine izin vermediğimiz zamanlarda karşımıza çıkan bir karttır. Bazen farkında olmasak da eski olana öyle sımsıkı bağlanırız ki  yeni olan şeylerin hayatımıza girişine bile izin vermeyiz. Azizin ayağının dibindeki çapraz kilit; aslında bu eskiye bağlılık yüzünden tıkanmış olan yolların ve çıkmaz sokakların göstergesidir. Demode olmayacak ve eskimeyecek hiçbir şey, hiçbir teknik ya da yöntem yoktur. Bu kartı gördüğümüzde modası geçmiş yöntem ya da düşünce tarzı her ne ise artık hayatımızdan çıkarmamız bizim yararımızadır. Asla unutulmamalıdır ki yenilik ancak eskiden vazgeçtiğimiz zaman hayatımızda cereyan edecektir.

Baş Rahibe kartının aksine Aziz’in oturduğu yerdeki iki sütunun her ikisi de beyazdır. Baş Rahibe zıtların arasında otururken Aziz kartında bu durum değişmiştir. Azize zıtlar arasındaki değişime ve dalgalanmaya destek verirken. Aziz daha sabit ve yerinde durmaya meyilli ve değişimi desteklemeyen bir karttır. Azize siyah ve beyaz arasındaki orta yolu bulabilir. Fakat Aziz için tek renk yani sadece tek yol o da kendi bildiği yol vardır. Değişime açık değildir. Bu yüzden Aziz aynı zamanda reform ya da radikal değişimlere aşırı derecede karşı olan bir karttır. Aziz kartı kabuğundan çıkmaya ve bu yenilikleri hayata sokmaya şiddetle karşı; eski kafalı bir bireyin hayatınızı zorlaştırdığına da işaret edebilir. Azizin ayağının ucundaki çapraz anahtar da kendini bu yenilikleri dinlemeye bile kapatmış bir bireye işaret edebilir. Eskiden denenip çok başarılı olmuş yöntem ya da tekniklerin aynıları bugün denendiğinde başarısız olabilir çünkü yaşadığımız dünya hızla değişmekte ve her şey yenilenmektedir.

Aziz Kartının Temsil Ettiği Kişi:

Aziz kartı vicdan sahibi ve dini inançlarına bağlı bir kişinin temsilcisidir. Bu kişi çevresindeki insanlar tarafından tutucu ya da geri kafalı olarak nitelendirilebilir fakat o bunları umursamaksızın örf ve adetlerine ve geleneklerine sımsıkı bağlı kalmaya devam edecektir. Bu kartın temsil ettiği kişi aynı zamanda muhafazakar ve yeniliklere kapalı bir kişiliktir. O babasından ve büyüklerinden nasıl gördüyse o sistemi devam ettirmeyi isteyecektir ve yeniliğe dair fikirleri bile dinlemeyi reddeder. Onun için yenilik sadece geçmişi inkar etmek ya da geçmişe saldırmaktır.

Aziz için moda diye bir şey yoktur. Dünya değişir, çalışma sistemleri ve giyim tarzları bile değişir fakat Aziz daha önce nasıl düşünüyor, nasıl giyiniyor ve iş hayatında hangi kural ve taktikleri kullanıyorsa bildiği eski metotlarına devam edecektir. Devrin artık değiştiğini ve çalışma usullerinin de değiştiğini Azize anlatmaya bile çalışmayınız. Çünkü o bu değişimi bırakın hayata sokmayı dinlemeyi bile reddedecek ve bütün kapıları kapatacak bir kişidir. Aziz için güncellemelerin, radikal değişimlerin ya da yeni usullerin yapılması oldukça zor hatta imkansıza yakındır.

Tüm bunların yanı sıra Aziz sözü dinlenen, dini toplantılarda çokça konuşan bazen akıl hocası bazen muhterem bir kişidir. Her ne kadar zor ve eski kafalı insan olarak nitelendirilse de bulunduğu mekanda çevresindekiler için önemli ve yüksek rütbede oturan bir zattır. Dinlemeyi sevmez ama konuştuğunda kendini dinletmeyi bilir. Bazen dini toplantılara organizatörlük yapan bir kişi ya da dini tavsiyeler verici bir şahıstır. Her ne kadar eski kafalı da olsa söyledikleri dinlenmelidir.

Aziz kartı ters belirdiğinde temsil ettiği kişi yeniliklere oldukça açık, özgürlükçü ve reformcudur. Ona göre dünya artık değişmiştir ve eski olan hiçbir şey işe yaramamaktadır. Kurulu olan düzene başkaldırarak eskisinden bağımsız kendi düzenini kurmak ister. Ona göre eski sistemde aksaklıklar ve noksanlıklar vardır. Ters Aziz aynı zamanda dini kurallara ve örf ve adetlere de aldırmaz. Bu yüzden bazen ateist bir kişiliğe işaret edebilir. Modayı yakından takip eder ve her cihazın sadece en son modeliyle ilgilenir. Eskimiş olan her ne ise atmak ve yerine yenisini almaktan yanadır. Kendi tarzını yaratmak ister ve başkasının başlattığı bir sistemi devam ettirmekle işi yoktur.

Aziz Ters Anlamı:

Ters beliren Aziz eskiden gelen negatif enerji ve eskiye dayalı kökleşmiş düşünce tarzı veya alışkanlıklardan dolayı yeniye ve bugüne ayak uydurma zorluğu ve dolayısıyla hareketimizin kısıtlanmasının işaretidir. Bu kartı ters gören kişi eski çalışma metotlarını bir yana bırakıp yeni metotları denemelidir. Çünkü değişmeyen ve güncellenmeyen hiç bir şey yoktur ve bazen bu değişim ve güncellenmeye ayak uydurmaktan başka çare bulunmamaktadır. Normların bir yana bırakılması ve farklı bakış açılarının benimsenmesi yaşadığımız sorunlara çareyi otomatikman getirecektir.

Ters Aziz gelenekçi ve yenilikçi zihniyetlerin çatışmasına da işaret edebilir. Bu kart belirdiğinde hayatımıza yön vermek isteyen gelenekçi bir kişinin varlığı söz konusu olabilir. Aziz ters belirdiğinde bazen eski kafalı ya da eskiye aşırı bağlı bir bireyin hayatımıza olumsuz etkisinin de işareti olabilir. Bu kişi büyük bir ihtimalle erkektir ve sözü dinlenen saygı gören bir zattır. Bu kart ters belirdiğinde aynı zamanda hayatımızın kontrolünün hala elimizde olmadığının da altını çizer. Geçmişe aşırı bakmak geleceğin kötürüm kalmasına yol açabilir. Asla unutulmamalıdır ki sürekli dikiz aynasına bakan şoför önüne bakmayı ihmal edebilir.

Aziz Kartı Aşk Anlamı:

Aziz kartı ilişkinin derinleşmeye başladığı bir aşamayı vurgular. Bu kart bazıları için ilişkinin artık topluma duyurulması, ailelerin haberdar edilmesi ya da evlilikle de alakalıdır. Bazen Aziz ilişkiye dair bakış açımızın değiştirilmesi gerektiği tavsiyesinde bulunur. İlişkide taraflardan birinin eskiye aşırı bağlı, vaazcı ya da öğretici tavırları etkili olabilir. Bu kart aşk hayatımızdaki sorunların sadece olaylara bakış açımızı değiştirmemizle bile çözümlenebileceğini bize söyler.

Aşk hanesinde ters beliren Aziz ilişkinin geçmişinden gelen bazı sorunların altını çizer. Bu bazen partnerlerden birinin geçmişi ya da geçmişten kaynaklı bir sorunun hala bu günü etkilemesi de olabilir. Yaşanan bir şeyler ya da geçmişte yapılan hatalar unutulamıyor ve ilişkinin önünde engel olarak duruyor ise bir profesyonelden yardım almakta fayda vardır.

Aziz Kariyer Anlamı:

Aziz kariyer hanesinde belirdiğinde iş hayatımızda ufak çaplı tıkanmaların yaşanacağı bir evreye girişi temsil edebilir. Fakat bu tıkanıklık sadece olaylara bakış açımızı değiştiremediğimizden ya da büyük çaplı reformlara ihtiyaç duyduğumuz halde bu reformları hayatımıza sokamadığımızdan kaynaklanmaktadır. Aziz iş hayatında reform ya da değişikliklere ve bazen farklı bakış açılarına duyulan ihtiyacın altını çizer.

Aziz kartı kariyer hanesinde ters belirmiş ise eski yöntemlerin artık çöpe atılıp yeninin getirilmesini tavsiye eder. Bu kart belirdiğinde daha önce denemiş olduğumuz tüm yöntem ya da metotları unutup yeni şeyler denemeliyiz. Asla unutmamalıyız ki eski metotları denememiz eskiden aldığımız sonuçların aynılarını almamıza sebep olacaktır. Değişmeyen ya da eskimeyen hiçbir şey yoktur iş hayatımızda kullandığımız yöntem ve teknikler de buna dahil olmalıdır.

Aziz Para Anlamı:

Aziz para hanesinde maddi konularda bazı meselelerde tıkanıklık ya da başarısız sonuçlar almaya işaret edebilir. Bu kart eskiye bağlılıkla alakalıdır ve daha önce uğraştığımız bir işle ilgili parasal sonuçları bu kartı gördüğümüz zaman alabileceğimize de işaret edebilir. Aziz para hanesinde aynı zamanda daha önce defalarca denenmiş ve başarılı olunmuş para kazanma yöntemlerinin artık işe yaramadığına da işaret edebilir. Karttaki çapraz anahtarlar parasal anlamda bazı yolların kapanması ya da işlerin iptal olmasıdır. Bu kartı para hanesinde gören kişi bu durumu değiştirmek için öncelikle bakış açısını değiştirmelidir. Yenilik ya da büyük çaplı reformlar kapanmış bütün yolları açacaktır.

Para hanesinde ters beliren Aziz kartı maddi konularda sınırlandırmalar ve hareket alanının daralmasıyla alakalı bir durum yaşanmasına işarettir. Bu kartı para hanesinde ters gören kişi farklı bakış açılarını uygulamaya sokmaya çalışıyor fakat kendinden yüksek bir otorite tarafından engelleniyor olabilir. Büyük bir ihtimalle bu durum parasal konularda yaşanmaktadır ya da kişinin maddi durumuna olumsuz etki yapmaktadır. Terz Aziz para hanesinde daha iyi bir kazancın önündeki önemli bir engele de işaret eder ve bu engel kaldırılmadığı sonuçta maddi durumumuzda bir değişim cereyan etmeyecektir.​

0
joy
Joy
0
cong_
Cong.
0
loved
Loved
0
surprised
Surprised
0
unliked
Unliked
0
mad
Mad
Aziz Kartı Anlamı
Giriş Yap

İnce Zeka ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

HABER | SON DAKİKA HABER | Burç Yorumları | Teknoloji Haberleri | Gündem Haberleri | Muğla Haberleri | Köyceğiz Haber | Fethiye Haber | Muğla Gazetesi
Follow Us